Partnerský program – Peníze pro klub

Chceme podporovat kluby a akademie, a proto jsme vytvořili přidružený program Peníze pro klub. Je to iniciativa, která cílí na financování klubů a akademií.

Hlavní myšlenka

Financování mládežnického fotbalu je problémem, kterému trenéři musí čelit každý den. Často vídáme situace, kdy týmy musí odmítnout pozvánku na mezinárodní turnaje v zahraničí z důvodu nedostatku financí. V každodenním fungování týmů se potom setkáváme s nedostatkem vybavení. Program Peníze pro klub je iniciativa cílená na financování klubů a akademií skrze klubový manažerský systém - ProTrainUp.

Jak to funguje?

Cílem tohoto programu je přesunout 90% klubových poplatků placených klubem či rodiči do ProTrainUpu. Tím, že uzavřete dohodu s ProTrainUpem, se klub stává administrátorem všech přístupových údajů a hesel pro rodiče a hráče. Roční náklady pro přístup hráče a dvou rodičů se pohybují dle zvolené licence od 15 EUR to 25 EUR. Klub se může samozřejmě vzdát poplatků rodičů a hráčů za přístup do systému.

Převedeme-li tuto sumu do kontextu celé akademie, která má pro příklad třeba 400 hráčů, začínají už být peníze, které obdržíte z projektu "Peníze pro klub", docela významné. Za předpokladu, že klub získá za každý přístup do systému 15 euro za rok, je to téměř 6 000 euro ročně. ProTrainUp si každý rok fakturuje 10% ze sumy vybrané od rodičů. Zbylé finance jsou majetkem klubu.

Nicméně zapojení do tohoto partnerského programu vyžaduje od trenérů svědomitou práci a angažovanost při vedení online dokumentace. Musíme si být vědomí toho, že tato dokumentace je majetkem klubu, která bude získané informace z předchozích sezón archivovat.

Kdo a co z toho dostane?

Na tomto projektu vytěží všichni, obzváště kluby a fotbalové akademie. Zaprvé mají přehled o práci jejich trenérů, mohou s nimi komunikovat, nastavit tréninkový plán a vytvořit společnou filosofii tréninku. Další klíčovou oblastí je získání dodatečných financí díky užívání ProTrainUpu – jak je zmíněné výše.

Rodiče mají přehled o statistikách, docházce a výsledcích testů jejich dítěte. Díky tomu, má možnost monitorovat pokrok v kariéře své mladé naděje. Po každé sezóně je pro každého hráče vygenerována individuální karta rozvoje a klubová statistika. Díky tomu vstupuje hráč do fotbalové profesionální kariéry s úplnou historií jeho předchozího počínání.

Zaujalo Vás to?

Pokud máte zájem o zavedení manažerského klubového systému ProTrainUp do vašeh klubu či akademie, vyberte si prosím na naše dostupné licence. Ceny takových licencí začínají na 49 eurech měsíčně a končí na 375 eurech měsíčně. Je snadné si rychle spočítat volbu pro placený přístup rodičů a hráčů, kterou jste schopní financovat zavedením systému do vašeho klubu či akademie.

Máte více otázek?

Napište nám